Program rozwojowy “Na nowo”

Program rozwojowy powstał w oparciu o techniki arteterapii i pracę opartą na potencjale. Trwa 4 miesiące i obejmuje spotkania indywidualne oraz szereg materiałów do pracy własnej.

Podczas całego programu wraz z Klientką przechodzę przez konkretne etapy działania, w ramach których następuje identyfikacja potrzeb, czas na odkrywanie siebie przez uświadamianie własnej tożsamości, wzmocnienie psychiczne i określenie celów. Dalej idziemy przez część pracy opartej o własne możliwości i potencjał, który ma Klientkę przybliżyć do odkrycia własnej drogi i sensu, do odreagowania napięć i do budowania poczucia własnej wartości oraz zdrowej pewności siebie. Celem jest zmiana jakości życia na taką, która daje wewnętrzny spokój i spełnienie.

Podczas całego procesu czerpię z aktywnych działań twórczych, które są metaforą życia Klienta i obrazują to, co samymi słowami ciężko byłoby opisać i zrozumieć. Projekcja rysunkowa jest krokiem do pogłębienia wiedzy o sobie, o swoich mechanizmach działania i do odnalezienia odpowiedniej drogi ku poprawie jakości życia. Dużą rolę w naszej pracy odgrywa też praca nad uwolnieniem od powinności względem innych i poczucia winy.

Nie trzeba mieć tu talentu plastycznego ani zmysłu artystycznego. Ważny bowiem jest sam proces tworzenia, a nie efekt, chociaż w tym efekcie wiele też można dojrzeć cennych dla Klientki informacji zwrotnych. Pierwsze skrzypce grają jednak myśli i emocje towarzyszące osobie tworzącej.

Program “Na nowo” to niezwykły czas skierowania się ku swoim emocjom i wewnętrznym poruszeniom, tak trudnym do uchwycenia w biegu codziennego życia. Przechodzimy przez ten proces z uważnością na potrzeby Klientki, z szacunkiem do Jej doświadczeń życiowych i z gotowością do podjęcia próby zmiany. Jestem w tym procesie towarzyszem, a sztuka staje się lustrem nas samych i trampoliną do dokonywania tych zmian.

Arteterapia

Najważniejsze, że aby korzystać z dobrodziejstw arteterapii, nie trzeba mieć umiejętności artystycznych.

W arteterapii korzysta się z różnych oddziaływań twórczych do osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego. Są to:

^

Plastyka, malarstwo, rzeźba, sztuki przestrzenne (arteterapia)

^

Muzyka i dźwięk (muzykoterapia i terapia dźwiękiem)

^

Ruch i taniec (terapia tańcem i ruchem)

^

Ruch, teatr i słowo (drama i psychodrama)

^

Słowo (biblioterapia)

^

I wiele innych