Arteterapia

Arteterapia to forma wsparcia psychoterapeutycznego oraz rozwojowego opierająca się na działaniach twórczych.

Poprzez sztukę, a więc malowanie, taniec i ruch, doświadczanie dźwięków i muzyki – pracuje się nad tematami aktualnymi i ważnymi dla pacjenta/ klienta, rozwija osobowość, pogłębia samoświadomość. Jest to również metoda terapeutyczna, która sprzyja wsparciu osób leczących się psychiatrycznie, onkologicznie, kardiologicznie i innych. Arteterapia pomaga odnaleźć motywację do życia i pracować na własnym potencjale i mocnych stronach. Może przebiegać indywidualnie lub grupowo w formie warsztatów, grup rozwojowych, terapeutycznych.

Arteterapię dzielimy na arteterapię w edukacji (skierowaną przede wszystkim do dzieci i rozwojowo do dorosłych) oraz w medycynie (skupioną na pomocy osobom chorującym psychicznie i fizycznie). Badania wykazały, że działania artystyczne dają większe pole do przepracowania własnych problemów w bezpiecznej atmosferze, rozwijając tym samym potencjał i kreatywność, ucząc rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji oraz komunikowania się z otoczeniem w sposób asertywny, w szacunku do siebie i innych.

Arteterapia

Najważniejsze, że aby korzystać z dobrodziejstw arteterapii, nie trzeba mieć umiejętności artystycznych.

W arteterapii korzysta się z różnych oddziaływań twórczych do osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego. Są to:

^

Plastyka, malarstwo, rzeźba, sztuki przestrzenne (arteterapia)

^

Muzyka i dźwięk (muzykoterapia i terapia dźwiękiem)

^

Ruch i taniec (terapia tańcem i ruchem)

^

Ruch, teatr i słowo (drama i psychodrama)

^

Słowo (biblioterapia)

^

I wiele innych