Jak pracuję?

Pracuję głównie z kobietami, w tym mamami i osobami pracującymi na odpowiedzialnych i wymagających stanowiskach. Wspieranie w rozwoju osobistym poprzez działania twórcze to moja praca i największa pasja. A najważniejszy dla mnie jest w tym CZŁOWIEK i Jego DOBRO.
Wierzę, że pokazanie dobra, wewnętrznych możliwości i potencjału Osoby, z którą pracuję, jest środkiem do dokonania zmian.

W procesie zmiany sztukę przedstawiam jako swoisty klucz, którym każdy z Klientów otwiera po swojemu drzwi do swojego serca, swoich potrzeb i własnego JA. 

Jak pracuję?

Sztuka jest metaforą, daje przestrzeń do wyrażenia emocji i myśli oraz zrozumienia własnych mechanizmów zachowania i działania. Rozmowa, w pełnym szacunku i bezpieczeństwa wymiarze, bez oceniania i porównywania, sprzyja poznaniu Samego Siebie, znalezieniu drogi i możliwości do wprowadzenia zmian w życie. Co ważne, by czerpać z rozwojowych aspektów tworzenia, wcale nie trzeba posiadać talentu plastycznego.

Dlatego podczas procesowej pracy z Klientem, korzystam z dobrodziejstw sztuki zachęcając Klientów do swobodnego rysowania, malowania i pracy na podanych przeze mnie ćwiczeniach. Korzystam tylko ze sprawdzonych i opartych na wiedzy psychologicznej materiałów i koncepcji ćwiczeń, które w połączeniu z autorskimi technikami pracy ze sztuką, dają przestrzeń na diagnozę problemu, zrozumienie go i wdrożenie działań potrzebnych do dokonania zmian.

Z Klientami pracuję nad radzeniem sobie z trudnymi emocjami i stresem, nad sposobami komunikacji i asertywnością, a w konsekwencji nad poczuciem własnej wartości, która przez lata bywa budowana przez doświadczenia życiowe i przekonania na temat samego siebie i innych.

Jestem arteterapeutką, szkoleniowcem, muzykiem, żoną i mamą. Od 2013 roku zajmuję się rozwojem i terapią przez sztukę. Prowadzę Centrum Arteterapii „SensArte” w Warszawie. www.sensarte.pl 

Praca arteteraputy pokazała mi, że dzięki działaniom twórczym – szybciej i skuteczniej można dojść do rozwiązań konkretnych problemów, poszerzyć samoświadomość  i wzmocnić wewnętrznie.